Ochrona przeciwpożarowa użytkowanych obiektów budowlanych a nowe obowiązki po zmianie prawa

 

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN:  30 maja 2023 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM

1. Omówienie nowych przepisów o ochronie przeciwpożarowej obiektów oraz Prawa budowlanego w zakresie nowych obowiązków władających.

 • 1.1. Nowe obowiązki władającego w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej.
 • 1.2. Kontrola okresowa roczna stanu technicznego obiektu według art. 62 Prawa budowlanego a przeglądy sprawności urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta.
 • 1.3. Zakres kontroli okresowej stanu technicznego systemu ochrony przeciwpożarowej.
 • 1.4. Studium przypadków po kontroli obiektów przez PSP a nowe obowiązki władających.
 • 1.5. Nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji techniczno-budowlanej i KOB.
 • 1.6. Wpisy do KOB po nowemu.

2. Obowiązkowe uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania.

 • 2.1. Obiekty wymagające uzgodnienia.
 • 2.2. Procedury uzgodnieniowe po zmianie prawa.
 • 2.3. Scenariusze pożarowe a rozwiązania systemu ochrony.

3. Czy nowe normy bezpieczeństwa pożarowego dotyczące także wymiaru schodów oraz oświetlenia awaryjnego obowiązują w przypadku użytkowanych budynków wybudowanych pod rządem starych norm? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

4. Strefy pożarowe w budynku. Czy w obiekcie może być kilka stref pożarowych i co z tego wynika. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów.

 • 4.1. Klasyfikacja stref pożarowych.
 • 4.2. Normy pożarowe dla poszczególnych stref (na wybranych przykładach).

5. Normy bezpieczeństwa pożarowego a zmiana sposobu użytkowania lub zmiana działalności w budynku. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów.

 • 5.1. Czy nowa działalność w obiekcie to zmiana sposobu użytkowania?
 • 5.2. Zmiana intensywności użytkowania a nowe obowiązki.
 • 5.3. Procedura uzgodnieniowa zmian krok po kroku.
 • 5.4. Czy posiadacz lokalu może zmienić przeznaczenie lokalu mieszkalnego, np. uruchomić w nim usługi gastronomiczne lub inne? Czy obowiązują go warunki techniczne dla nowej działalności w aspekcie norm dla stref pożarowych?
 • 5.5. Czy użytkownik prowadzący działalność odpowiada za „swoją” strefę pożarową?

6. Normy techniczno-budowlane i przepisy o ochronie przeciwpożarowej dla garaży w budynkach. Kiedy jest możliwe parkowanie samochodów zasilanych LPG w takich garażach? Czy jest możliwe parkowanie samochodów-elektryków w takich garażach? Studium przypadków i przepisów.

7. Czy odstępstwo od projektu budowlanego uzgodnionego z Komendantem PSP jest odstępstwem istotnym czy nieistotnym? Czy nielegalne zmiany mogą być uznane przez organ za samowolę budowlaną? Sankcje i rygory.

8. Ochrona przeciwpożarowa budynków a zakazy i nakazy. Czy za bezpieczeństwo pożarowe odpowiadają poza właścicielami obiektów także zarządcy i użytkownicy? Analiza orzeczeń sądów dotyczących zmiany warunków dla stref pożarowych zaliczanych do stref pożarowych ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V oraz strefy pożarowej PM.

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

   Kontakt:

   Katarzyna Gójska
   e-mail: kgojska@medium.media.pl; szkolenia@medium.media.pl
   tel. kom. 536 237 562

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Zapraszamy również do lektury książki!

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.