Podatki i obsługa podatkowa wspólnoty mieszkaniowej – zmiany od 2021

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 19 marca 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy ograniczające działania wspólnot w okresie pandemii. Czy zdarzenia gospodarcze wykonane bez zgody organu uchwałodawczego można konwalidować i w jaki sposób? Wskazówki prawne i praktyczne

2. Obsługa księgowa i podatkowa wspólnoty po zmianie PKWiU, w tym od 1.01.2021 r.

2.1. Odpowiedzialność podatnika i firmy usługowej

2.2. Warunki świadczenia obsługi podatkowej przez firmę usługową

2.3. Wspólnota jako podatnik, prawa i obowiązki, odpowiedzialność z mocy prawa

3. Wspólnota wypłaca wynagrodzenie jako pracodawca i zleceniodawca

3.1. Obowiązki wspólnoty jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek ZUS

3.2. Co z wynagrodzeniem z tzw. przychodów z innych źródeł; czy składki, czy umowa, czy ZUS, czy PIT? 

3.3. Obowiązki podmiotu zatrudniającego według ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, od 1.01.2021 r.

4. Obowiązki wspólnoty jako nabywcy towarów i usług, po zmianie od 1.01.2021 r.

4.1. Biała lista według ustawy o VAT – stan po zmianach prawa. Prawo, interpretacje podatkowe, wskazówki praktyczne

4.2. Mechanizm podzielonej płatności obligatoryjny i fakultatywny

4.3. Rygory z Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego

5. Obowiązki podatnika [zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego] w związku ze sprzedażą towarów i usług według ustawy VAT – zmiany. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka

5.1. Fakturowanie, refakturowanie 

5.2. Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

5.3. Dostosowanie ewidencji dla potrzeb deklaracji VAT oraz JPK_VAT, stan od 1.10.2020 r.

5.4. Zasady odliczania podatku naliczonego od podatku należnego

5.5. Korekta sprzedaży – jak, kiedy, czas korekty, stan po zmianie od 1.01.2021 r.

5.6. Rygory ustawy

5.7. Obowiązek sprawozdawczy a obowiązek podatkowy

6. Rozrachunki wspólnoty w podatku dochodowym od osób prawnych, stan po zmianach 2020/2021

6.1. Przychody i koszty podatkowe i ich korekta w trakcie roku i po roku

6.2. Dochody wolne od podatku dochodowego a pułapki podatkowe

6.3. Zaliczki na podatek dochodowy. Czy mały podatnik powinien korzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek?

6.4. CIT-8 i rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków

6.5. Korekta w związku z art. 25 ust. 4 ustawy

7. Ustanie bytu wspólnoty a obowiązek podatkowy i rozrachunki publicznoprawne. Prawo, orzecznictwo, najnowsze interpretacje podatkowe

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  CEL SZKOLENIA:

  Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu obowiązków wspólnoty mieszkaniowej, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku VAT, podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz obowiązków wspólnoty jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i płatnika składek ZUS.

  Czy wiesz, że nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych może dotyczyć wspólnoty jako pracodawcy? Czy znasz nowe przepisy o odliczeniach przy fakturach korygujących? Czy znasz skutki podatkowe korekty opłat za media? Czy  Twoją firmę i wspólnotę obowiązuje GTU?

  Czy znasz konsekwencje naruszenia prawa podatkowego i rygory Kodeksu karnego skarbowego? Czy wiesz, że ewidencja rachunkowa wspólnoty jest w rozumieniu art. 3 Ordynacji podatkowej księgą podatkową wspólnoty?  Powstaje też pytanie, jak jest podstawa prawna świadczenia usługi polegającej na obsłudze księgowo-podatkowej, jakie obowiązuje w takim wypadku PKWIU, jakie GTU?

  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  Uczestnicy szkolenia pogłębią lub zaktualizują swoją wiedzę nt. prowadzenia ewidencji podatkowych, rozrachunków publicznoprawnych z organami podatkowymi, według najnowszego prawa od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie rozrachunków wspólnoty z właścicielami i obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Każdy z uczestników otrzyma konspekt liczący około 130 stron.

  GRUPA DOCELOWA:

  • firmy świadczące usługę księgowo-podatkową, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS;
  • biura rachunkowe;
  • zarządy wspólnot;
  • służby urzędów gmin oraz inne podmioty mające udziały własnościowe we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujące nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, w tym służby WAM, spółki i uczelnie wyższe;
  • osoby zainteresowane tą tematyką.

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     [email protected]
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.