Podatki i składki 2023 – w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 8 marca 2023

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM

1. Prawa i obowiązki podatnika oraz rygory podatkowe. Zmiany w prawie i nowe orzecznictwo.

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej oraz w Kodeksie karnym skarbowym.
 • Czy obowiązki podatkowe obejmują także „małe wspólnoty”?

2. Rodzaje działalności wspólnoty i dokumentowanie operacji gospodarczych w jej ewidencji oraz wykazywanie skutków w sprawozdaniu finansowym.

 • Działalność statutowa – koszty i przychody z zarządu nieruchomością wspólną.
 • Sprzedaż i odsprzedaż w warunkach wspólnoty.

3. Obowiązki wspólnoty jako podmiotu zatrudniającego osoby fizyczne; obowiązki według Kodeksu pracy i według Kodeksu cywilnego, obowiązki wspólnoty jako płatnika podatku PDOF, obowiązki jako płatnika składek wobec ZUS.

 • Czy wspólnota zatrudniająca osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

4. Nowe obowiązki płatnika po zmianie ustawy o podatku dochodowym PDOF – Ład podatkowy 3.0.

 • Pobranie zaliczki na podatek i terminy rozliczeń z organem podatkowym.
 • Oświadczenie od zatrudnionego PIT-2.
 • Wystawianie PIT-ów, wzory, terminy.

5. Nowe obowiązki płatnika według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych:

 • Nowe pojęcie „roku składkowego”, czyli jak i kiedy obliczać i płacić zaliczki do ZUS-u.
 • Składki zdrowotne – zasady.
 • Składki na USUS – zasady.
 • Rozliczenia miesięczne i roczne po nowemu.

6. Skutki podatkowe i oskładkowanie wynagrodzenia członkowi zarządu wspólnoty.

 • Jakie są skutki podatkowe umorzenia należności osobie fizycznej – właścicielowi lokali.
 • Jakie są obowiązki wspólnoty?

7. Specyfika rozrachunków z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli w warunkach wspólnoty lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych (np. wspólnota garażowa). Omówienie zmian przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

8. Obowiązki wspólnoty jako sprzedawcy towarów i usług, w tym dostawa mediów do lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych (np. wspólnota garażowa):
8.1. Obowiązki zwykłego podatnika, czy wspólnota powinna się zarejestrować?
8.2. Obowiązki podatnika VAT czynnego, w tym obowiązki wspólnoty garażowej.

 • Nowe zasady rozrachunków z organem podatkowym.
 • Prawo do odliczeń podatku VAT.
 • Faktury korygujące wystawione przez wspólnotę a faktury korygujące otrzymane od dostawcy – po nowemu.
 • JPK_VAT – po nowemu, rygory i sankcje.

9. Podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązki wspólnoty, w tym w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych (np. wspólnota garażowa). Omówienie zmian przepisów:

 • Ewidencja podatkowa, przychody podatkowe i koszty KUP, dochód podatkowy, strata podatkowa.
 • Zaliczki na podatek i zasady rozrachunków z organem podatkowym.
 • Omówienie zwolnień od PDOP, w tym źródło wolne od podatku a pułapki podatkowe. Korekta rozrachunku w związku z art. 25 ust. 4 ustawy. Czy to dotyczy wspólnoty garażowej?
 • Jak rozliczać stratę na źródle wolnym od podatku?
 • Informacja CIT-8/0 i zeznanie podatkowe. Czy do CIT-8 trzeba załączyć sprawozdanie finansowe?

10. Odpowiedzialność wspólnoty za zobowiązania podatkowe i za prowadzenie ewidencji podatkowych:

 • Kto odpowiada zarząd wspólnoty, czy księgowy firmy usługowej?
 • Warunki obsługi księgowo-podatkowej i nowe wymagania wobec księgowego.
 • Rygory i sankcje wobec podatnika i wobec księgowego.

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

   Kontakt:

   Katarzyna Gójska
   e-mail: kgojska@medium.media.pl
   tel. kom. 536 237 562

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Zapraszamy również do lektury książki!

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.