„Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych”

PROWADZĄCY: Grzegorz Leśniewski

TERMIN: Zapytaj o termin

MIEJSCE: Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie w problematykę ochrony danych osobowych:
  • Wymogi prawne
  • Wymogi formalne
  • Księgi dobrych praktyk
 2. Praktyczne aspekty realizacji wymagań określonych w RODO:
  • Podstawowe definicje
  • Pozycja administratora danych
  • Wymagania dla procesu ochrony danych osobowych
  • Ochrona praw i wolności podmiotów danych
  • Rola inspektora ochrony danych
  • Praktyczna realizacja zasady rozliczalności
 3. Udostępnianie danych osobowych – między teorią a praktyką
  • Udostępnianie danych osobowych podmiotom danych
  • Udostępnianie danych osobowych właścicielom lokali
  • Udostępnianie danych o zaległościach
  • Udostępnianie danych osobowych członkom spółdzielni mieszkaniowych
  • Udostępnianie danych osobowych na wniosek podmiotów zewnętrznych
  • Udostępnianie danych osobowych w czasie kontroli zewnętrznych/lustracji
  • Udostępnianie danych osobowych organom samorządowym
 4. Dystrybucja korespondencji do członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Dystrybucja korespondencji papierowej
  • Dystrybucja korespondencji drogą elektroniczną
  • E-BOK, czyli strefa mieszkańców
 5. Praktyczna realizacja wymagań RODO w zakresie:
  • Monitoringu wizyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych w kontekście prawa pracy
  • Monitoringu wizyjnego obszarów wspólnych (windy, klatki schodowe, parkingi, place zabaw, itp.)
  • Monitoringu wizyjnego prowadzonego samodzielnie przez mieszkańców
  • Dostępu do zapisów z monitoringu wizyjnego (np. członków spółdzielni mieszkaniowych, członków organów samorządowych, komitetów parkingowych, itp.)
  • Monitoringu wizyjnego we wspólnotach mieszkaniowych
  • Procesu retencji danych we wspólnotach mieszkaniowych
  • Analizy ryzyka dla procesu ochrony danych osobowych
  • Tworzenia procedur, rejestrów, wykazów, itp.
 6. Wymagania procesu ochrony danych osobowych w relacjach z podmiotami zewnętrznymi
  • Realizacja wymagań RODO w przetargach i konkursach ofert
  • Wybór i weryfikacja kontrahentów
  • Wybór i weryfikacja zarządcy nieruchomości (i/lub administratora nieruchomości)
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych
 7. Proces retencji danych w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Archiwizowanie danych
  • Przegląd i kategoryzacji danych
  • Praktyczne aspekty procesu retencji danych
  • Realizacja zasady rozliczalności w procesie retencji danych
 8. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych
  • Informowanie o naruszeniach w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych
  • Proces zgłaszania naruszeń w ochronie danych osobowych
  • Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych
  • Dokumentowanie i realizacja zasady rozliczalności w procesie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych
 9. Odpowiedzialność w procesie ochrony danych osobowych
  • Odpowiedzialność administratora
  • Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej jako administratora danych
  • Odpowiedzialność podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych
  • Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie aktualnej wiedzy oraz merytorycznych wskazówek dotyczących praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z wykładnią aktualnie obowiązujących przepisów prawa, normujących ochronę danych osobowych, opiniami i praktycznymi wytycznymi odnoszącymi się do procesu ochrony danych osobowych. Ponadto będą mogli uzyskać poradę ekspercką na każde pytanie z obszaru objętego tematyką szkolenia.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 • członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • członków organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • administratorów osiedli,
 • pracowników firm zarządzających nieruchomościami,
 • podmiotów realizujących zadania na korzyść wspólnot mieszkaniowych
 • kierowników jednostek organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
 • przedstawicieli komitetów parkingowych,
 • podmiotów realizujących zadania na korzyść spółdzielni mieszkaniowych,
 • osób zainteresowanych procesem ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia, z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością uzyskania porady eksperckiej na każde pytanie z obszaru ochrony danych osobowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób ( (sala umożliwiająca zachowanie bezpiecznych odległości między uczestnikami szkolenia)

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt: Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.