Szkolenie: Procedury w zarządzaniu nieruchomością, w tym, jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

Prowadzący – Michał Substyk – przekazał uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego oraz funkcjonowania wspólnoty, a przede wszystkim przeprowadzenia obrad najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego, jakim jest zebranie właścicieli.

Czy wiesz:

  • co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
  • jakie obowiązki ciążą na zarządzie wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
  • czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
  • że konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
  • kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
  • czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
  • co obowiązkowo musi zawierać protokół zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

Prowadzący: Michał Substyk

Grupa docelowa

Zarządcy nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych — wskazanie zasad i obowiązków w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

Szkolenie zrealizowane: 19 października 2018 r.