Prowadzenie KOB (książki obiektu budowlanego) oraz wymaganej dokumentacji dla budynku i budowli

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 28 stycznia 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

 

Zamów z kodem „KOB” i zapłać mniej! -> WCHODZĘ W TO

5-procentowy rabat obowiązuje z tym samym kodem również na inne pozycje wydawnicze Grupy Medium -> PRZEGLĄDAM

 

Promocja obowiązuje do 31 stycznia br.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Książka obiektu budowlanego KOB – krok po kroku
  1.1. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB- u
  1.2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KOB? Czy za brak KOB może być ukarany zarządca?
  1.3. Jak prowadzić KOB dla budynku, a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB, czy też założyć dwie KOB? Czy dla posiadanego pomostu stałego należy założyć KOB? Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć  KOB?
  1.4. Wskazówki metodyczne prowadzenia KOB. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie? Kto odpowiada za prowadzenie KOB – ten, co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?
 2. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych oraz ich dokumentacja – wzory protokołów kontroli okresowych
  2.1. Studium – wyniki kontroli PINB-u, a kontrole okresowe – art. 62 pr. bud.
  2.2. Kontrole okresowe roczne, pięcioletnie, dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, bezpiecznego użytkowania miejsc rekreacji i urządzeń sportowych, a także kontrole nielegalnych przeróbek i zmian w lokalach
  2.3. Metodyka kontroli okresowych – jakie umowy, kto i jak ma je wykonywać?
  2.4. Kiedy wykonać zalecenia pokontrolne po kontrolach okresowych?
  2.5. Czy kontrole okresowe są tym samym obowiązkiem co przeglądy niezawodności urządzeń pożarowych i innych instalacji wrażliwych? Studium przypadków
  2.6. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji – wzór
 3. Podstawa przeglądu niezawodności systemu ochrony przeciwpożarowej i urządzeń technicznych – studium przypadków
  3.1. Podstawa – instrukcje producenta
  3.2. Dokumentacja przeglądów i konserwacji – przykłady
  3.3. Studium przypadków – wyniki kontroli PSP
 4. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych – po zmianie prawa
  4.1. Dokumentacja techniczno-budowlana budowy i powykonawcza. Czy „inwentaryzacja obiektu” jest tym samym co dokumentacja techniczno-budowlana?
  4.2. Dokumentacja kontroli okresowych budynku [art. 62 pr. bud.] – po nowemu
  4.3. Dokumentacja kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji
  4.4. Dokumentacja urządzeń przeciwpożarowych i ich przeglądów
  4.5. Dokumentacja czynności konserwacji, napraw i remontów
  4.6. Dokumentacja urządzeń dozoru technicznego
  4.7. Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, klimatyzatorów, pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej, w zw. z ustawą F-gazową
  4.8. Dokumentacja projektowa, ekspertyz, opracowań technicznych
  4.9. Dokumentacja obiektu zabytkowego
  4.10. Dokumentacja instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji producenta
  4.11. Dokumentacja awarii i katastrof powstałych w okresie eksploatacji obiektu
  4.12. Dokumentacja odbiorów robót budowlanych w toku eksploatacji obiektu
  4.13. Rygory i sankcje za nieprzechowanie, nieposiadanie dokumentacji. Czy zarządca ponosi odpowiedzialność za brak dokumentacji?
 5. Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania obiektu
  5.1. Zmiana przeznaczenia części budynku na inną działalność, a inna strefa pożarowa
  5.2. Wymagania normowe po zmianie sposobu użytkowania – studium przypadków: czy w budynku mieszkalnym można urządzić przychodnię lekarską lub przedszkole, czy w budynku mieszkalnym można urządzić hostel?
  5.3. Krok po kroku – nowe warunki prawa budowlanego i przepisów o ochronie przeciwpożarowej – prawo, orzecznictwo, praktyka
  5.4. Nielegalne zmiany a rygory
  5.5. Dokumentacja projektowa – z kim powinna być uzgodniona
 6. Ochrona przeciwpożarowa obiektów i prowadzenie dokumentacji systemu ochrony ppoż. – po zmianie rozporządzenia
  6.1. Po co potrzebne są scenariusze pożarowe i kto je opracowuje?
  6.2. Dokumenty scenariuszy pożarowych i kiedy musi nastąpić ich zmiana?
  6.3. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru, w tym w warunkach osób niepełnosprawnych. Kiedy je należy zmienić i z kim uzgadniać?
  6.4. Dokumentacja, plany ewakuacyjne, próbne alarmy, lista zadań dla osób odpowiedzialnych. Kiedy ją zmienić i z kim uzgadniać zmiany?
  6.5. Studium przypadku – wyniki kontroli PSP
 7. Metodyka planowania konserwacji, napraw i remontów według przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego
  7.1. Zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji
  7.2. Projekt rzeczowy planu remontów, napraw i konserwacji
  7.3. Priorytety w planie remontów
 8. Nowe obowiązki inwestorów według Prawa budowlanego i przepisów o ochronie przeciwpożarowej

   

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  KOSZT UCZESTNICTWA 

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     

    Polecamy również pozycję wydawniczą
    „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”


      Kontakt:
      Joanna Wątor
      szkolenia@medium.media.pl
      tel. 22 512 60 74 tel.
      kom. 534 920 346

      Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

       

      Redakcja miesięcznika
      „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

      Grupa MEDIUM
      ul. Karczewska 18
      04-112 Warszawa

      *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.