„Przygotowanie spółdzielni mieszkaniowych do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2021 r. – omówienie wpływu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych”

PROWADZĄCY: Piotr Pałka

TERMIN: 23 lipca 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-12.00

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Projekt ustawy a wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
 2. Uregulowanie sytuacji członkostwa osób, które utraciły członkostwo na mocy art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
 3. Zmiany w funkcjonowaniu walnego zgromadzenia – wprowadzenie
 4. Przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych
 5. Wybór zarządu przez walne zgromadzenie
 6. Kadencyjność zarządu – początek kadencji wg projektowanych zmian
 7. Wyłączenie stosowania przepisu art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę
 8. Wprowadzenie głosowania poza obradami walnego zgromadzenia
 9. Wprowadzenie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych katalogu czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu
 10. Nowelizacja ustawy – Prawo spółdzielcze. Nowe zasady przeprowadzania lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych
 11. Nowelizacja ustawy o własności lokali. Nowe zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. UWAGA! Pytania można przesyłać na 7 dni przed szkoleniem i odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia.

  Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     szkolenia@medium.media.pl
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.