Szkolenie: Rewolucyjne zmiany w obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Szkolenie pozwala uzyskać informacje na temat zgodnego z aktualnym ustawodawstwem obowiązków właściciela nieruchomości, sposobu prowadzenia kontroli okresowych w budynkach. Tematyka może zostać uzupełniona o omówienie zupełnie nowych obowiązków dotyczących zarządców obiektów, w tym biurowców, z tytułu eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzący: Eugenia Śleszyńska

Program szkolenia

1. Obowiązki właściciela obiektu budowlanego w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych, w tym w warunkach działania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka

2. Przepisy techniczno-budowlane a obiekty stare. Ważne orzecznictwo

3. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego – stan po zmianach – od dnia 9 marca 2015 r.

4. Kontrole okresowe według Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych po zmianach prawa. Dokumentacja i wykorzystanie do planowania remontów

5. Kontrole okresowe obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych według odrębnych przepisów prawa ochrony środowiska. Jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu?

6. Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – stan po zmianach prawa od dnia 9 marca 2015 r. Wzory protokołów

7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowywanie dokumentacji – stan po zmianach prawa. Kto odpowiada za dokumentację?

8. Obowiązki w zakresie planowania remontów – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów – krok po kroku – według drugiego przepisu techniczno-budowlanego

9. Rewolucyjne zmiany Prawa budowlanego od 28 czerwca 2015 r. Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy?

10. Rewolucyjne zmiany Prawa budowlanego od dnia 11 września 2015 r. i 15 września 2015 r. oraz od dnia 18 listopada 2015 r.

11. Rewolucyjne zmiany Prawa budowlanego – 2016, w tym od 1 stycznia 2016 r. oraz od 7 stycznia 2016 r. – nowe obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

12. Ważne zmiany przepisów o rękojmi ustawowej i gwarancji jakości.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Grupa docelowa

  • firmy zarządzające nieruchomościami, wykonujące czynności obsługi technicznej,
  • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (wspólnot mieszkaniowych),
  • właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, w tym firmy, spółki, instytuty, uczelnie, urzędy.