Roboty budowlane w obiektach po zmianie prawa

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN:  14 marca 2024 roku  

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM
1. Przygotowanie zamierzeń budowlanych po zmianach Prawa budowlanego i innych ustaw
1.1. Warunki rozpoczęcia robót
1.2. Roboty wymagające pozwolenia na budowę
1.3. Roboty wymagające zgłoszenia budowy
1.4. Roboty niewymagające ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy
1.5. Zmiana przeznaczenia budynku lub jego części czy wymaga zgłoszenia czy pozwolenia
1.6. Warunki zabudowy działki po zmianie Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a pułapki dla inwestora

2. Normy projektowania po zmianie rozporządzenia w sprawie projektu budowlanego
2.1. Nowe przepisy rozporządzenia o powierzchni zabudowy a orzecznictwo sądów co do znaczenia pojęcia „powierzchnia zabudowy”
2.2. Odstępstwa istotne i nieistotne w obliczu sporów z organami.
2.3. Nowe obowiązki inwestora i projektanta po zmianie prawa oraz według orzecznictwa sądów
2.4. Kiedy nadzór budowlany przystępuje do kontroli zgodności projektu

3. Kierowanie budową (także rozbiórkami) po nowemu
3.1. Nowe obowiązki kierownika budowy
3.2. Prowadzenie dziennika budowy po nowemu, w tym dziennika w formie elektronicznej na platformie e-Budownictwo

4. Nowości w normach techniczno-budowlanych od dnia 1 kwietnia 2024 r.
4.1. Nowe definicje rozporządzenia MI
4.2. Dopuszczalne odległości usytuowania budynku na działce
4.3. Przepisy o budowie placu zabaw i innych miejsc rekreacyjnych, a wyniki kontroli organów
4.4. Nowe normy dotyczące budowy przegród dla balkonów sąsiednich przy lokalach mieszkalnych, budowy pomieszczeń gospodarczych na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych
4.5. Nowe warunki dopuszczenia wydzielenia lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym
4.6. Nowe normy akustyki

5. Warunki rozpoczęcia użytkowania obiektu po zmianie prawa
5.1. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie
5.2. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu wymagającego zawiadomienia o zakończeniu budowy

6. Warunki techniczne przystosowania garaży w budynkach mieszkalnych do parkowania aut elektrycznych i aut zasilanych gazem
6.1. Normy techniczno-budowlane
6.2. Ekspertyza dopuszczalności budowy (adaptacji)
6.3. Nakazy z ustawy o elektromobilności a bezpieczeństwo pożarowe

7. Nielegalne roboty i możliwość legalizacji
7.1. Legalizacja nowych i starych samowoli budowlanych
7.2. Legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania
7.3. Studium przypadku na tle sporów z organami.

8. Dokumentacja techniczno-budowlana obiektu i obowiązek jej przekazania; nowe definicje i nowe obowiązki

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

 

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 85
tel. kom. 534 920 346

 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Zapraszamy również do lektury książki!

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.