Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

PROWADZĄCY: Marian Banacki, Andrzej Bondyra

TERMIN: 31 maja 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.30 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • Ustawa Prawo Energetyczne
 • Obowiązki właściciela i zarządcy
 • Sankcje karne

II. Gospodarka energią cieplną w budynku:

 • Koszty dostawy ciepła do budynku
 • Opomiarowanie po stronie zasilania budynku i jego wpływ na wysokość rachunków
 • Opomiarowanie lokali (urządzenia, pozycja pracy) wpływ na rejestrowane wielkości
 • Współczynniki korygujące zwiększone zapotrzebowanie ciepła

III. Podzielniki kosztów C.O. – metodologia rozliczania:

 • Podstawa prawna
 • Karta energetyczna lokalu
 • Podzielniki kosztów C.O. zasada pracy, informacje jakie są rejestrowane
 • Rodzaje kosztów, jak je określić
 • Docieplenia budynków i ich wpływ na pracę instalacji C.O.
 • Metodologia rozliczania kosztów C.O.
 • Analiza pracy instalacji C.O.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

IV. Ciepłomierze – metodologia rozliczania:

 • Ciepłomierze, zasada pracy
 • Pozycja pracy ciepłomierza
 • Ilości ciepła pobranego przez lokal w stosunku do ilości zarejestrowanego przez ciepłomierz
 • Metodologia rozliczania kosztów C.O.
 • Analiza parametrów pracy instalacji C.O.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

V. Podgrzanie ciepłej wody – metodologia rozliczania:

 • Podstawa prawna
 • Instalacja ciepłej wody – zasady dziania
 • Cyrkulacja, sposoby kontroli i efekty
 • Ciepło niezbędne do utrzymania parametrów ciepłej wody
 • Metodologia rozliczania kosztów C.W.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody

VI. Analiza zużycia ciepła przez budynek:

 • Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania
 • Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby ciepłej wody

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

  CEL SZKOLENIA:

  Przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku, wpływ zamontowanych urządzeń na zarejestrowane ilości ciepła i ilości pobranej ciepłej wody, zasady podziału kosztów, informacje przekazywane na indywidualnych rozliczeniach.

  GRUPA DOCELOWA:

  Szkolenie skierowane jest do:

  • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządców budynków,
  • administratorów nieruchomości,
  • działów technicznych.

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem przygotowania ciepła w węźle cieplnym.
  • Wyjaśnione zostanie, jak zmienia się praca instalacji C.O. w przypadku docieplenia budynku i jaki ma to wpływ na rejestrowanie ilości ciepła przekazywanego przez budynki.
  • Omówione zostaną sposoby montażu ciepłomierzy i wodomierzy ze wskazaniem na jakość pomiaru.
  • Przedstawiona zostanie analiza pracy instalacji ciepłej wody ze wskazaniem sposobów obniżenia strat ciepła.
  • Omówione zostaną praktyczne zasady przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania, w tym współczynniki dla lokali i sposoby określania kosztów dla lokali nieopomiarowanych.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące możliwości kontroli parametrów ciepłej wody i sposoby obniżenia straty ciepła.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     szkolenia@medium.media.pl
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.