„Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”

PROWADZĄCY: Marian Banacki, Andrzej Bondyra

TERMIN: 5 marca 2020 r., godz. 9:30-16:30

MIEJSCE:  Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • Ustawa Prawo Energetyczne
 • Obowiązki właściciela i zarządcy
 • Sankcje karne

II. Gospodarka energią cieplną w budynku:

 • Koszty dostawy ciepła do budynku
 • Opomiarowanie po stronie zasilania budynku i jego wpływ na wysokość rachunków
 • Opomiarowanie lokali (urządzenia, pozycja pracy) wpływ na rejestrowane wielkości
 • Współczynniki korygujące zwiększone zapotrzebowanie ciepła

III. Podzielniki kosztów C.O. – metodologia rozliczania:

 • Podstawa prawna
 • Karta energetyczna lokalu
 • Podzielniki kosztów C.O. zasada pracy, informacje jakie są rejestrowane
 • Rodzaje kosztów, jak je określić
 • Docieplenia budynków i ich wpływ na pracę instalacji C.O.
 • Metodologia rozliczania kosztów C.O.
 • Analiza pracy instalacji C.O.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

IV. Ciepłomierze – metodologia rozliczania:

 • Ciepłomierze, zasada pracy
 • Pozycja pracy ciepłomierza
 • Ilości ciepła pobranego przez lokal w stosunku do ilości zarejestrowanego przez ciepłomierz
 • Metodologia rozliczania kosztów C.O.
 • Analiza parametrów pracy instalacji C.O.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

V. Podgrzanie ciepłej wody – metodologia rozliczania:

 • Podstawa prawna
 • Instalacja ciepłej wody – zasady dziania
 • Cyrkulacja, sposoby kontroli i efekty
 • Ciepło niezbędne do utrzymania parametrów ciepłej wody
 • Metodologia rozliczania kosztów C.W.
 • Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody

VI. Analiza zużycia ciepła przez budynek:

  • Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania
  • Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby ciepłej wody

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.  

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku, wpływ zamontowanych urządzeń na zarejestrowane ilości ciepła i ilości pobranej ciepłej wody, zasady podziału kosztów, informacje przekazywane na indywidualnych rozliczeniach.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • działów technicznych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem przygotowania ciepła w węźle cieplnym.
 • Wyjaśnione zostanie, jak zmienia się praca instalacji C.O. w przypadku docieplenia budynku i jaki ma to wpływ na rejestrowanie ilości ciepła przekazywanego przez budynki.
 • Omówione zostaną sposoby montażu ciepłomierzy i wodomierzy ze wskazaniem na jakość pomiaru.
 • Przedstawiona zostanie analiza pracy instalacji ciepłej wody ze wskazaniem sposobów obniżenia strat ciepła.
 • Omówione zostaną praktyczne zasady przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania, w tym współczynniki dla lokali i sposoby określania kosztów dla lokali nieopomiarowanych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące możliwości kontroli parametrów ciepłej wody i sposoby obniżenia straty ciepła.

METODY SZKOLENIOWE: wykłady z elementami multimedialnymi

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Edyta Reda
  ereda@medium.media.pl
  22 512 60 51

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.