Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. o refakturowaniu mediów na członków wspólnoty, przepisach regulujących dostawy mediów do budynków i lokali oraz o tym, dlaczego rozliczenie mediów stwarza tyle problemów. Ponadto zostały podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej, a przede wszystkim — w zakresie rozliczania ciepła. Omówiono podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także różne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególną uwagę poświęcono tworzeniu wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Zostały też szczegółowo omówione sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Prowadzący: Michał Substyk

Szkolenie zrealizowane: 9 lipca 2018 r.