Rozrachunki finansowe spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali po ustaniu zarządu „jak powierzonego”. Skutki finansowe i podatkowe rozliczeń.

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota zarządu „jak powierzonego”, według orzecznictwa SN i TK. Działanie organów spółdzielni w czasie pandemii, po zmianie Prawa spółdzielczego.

2. Działanie spółdzielni w warunkach art. 241 i art. 26 oraz art. 27 ust. 2 u.sm. Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

3. Warunki podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w sprawie stosowania do zarządu nieruchomością wspólną ustawy o własności lokali. Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

 • Wybór rodzaju głosowania i metodyka; podjęcie uchwały w czasie pandemii.
 • Czy właściciele mogą powierzyć zarząd innemu podmiotowi?

4. Jak interpretować przepisy art. 24 1 ust. 6 u.s.m., stanowiące że: „Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.”

5. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

 • Prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu.

6. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną po ustaniu zarządu „jak powierzonego”? Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali; czy występuje sprzeczność ustaw?

7. Czy jest możliwy zarząd prowadzony bez zlecenia?

8. Rachunkowość. Bilans spółdzielni mieszkaniowej w świetle rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych. Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne KSR.

9. Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po ustaniu członkostwa. Prawo, najnowsze orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

10. Przepisy ustawy o rachunkowości a kwestia funduszy spółdzielni.

 • Kto staje się właścicielem środków funduszy i jak stosować rozliczenia?
 • Co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza „zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości”?

11. Rozrachunki z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie umowy i bez umowy. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

12. Analiza skutków podatkowych korekty przychodów podatkowych w związku z przepisami o rozrachunkach z właścicielami lokali – z perspektywy spółdzielni mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, najnowsze interpretacje podatkowe.

13. Analiza skutków prawnych, finansowych i podatkowych nowych przepisów o rozrachunkach – z perspektywy właścicieli lokali. Prawo, orzecznictwo, najnowsze interpretacje podatkowe.

 • Czy wypłata środków z tego tytułu jest dla nich „przychodem z innych źródeł” i czy należy wystawić PIT 11?

14. Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową dla wspólnoty mieszkaniowej, według PKWIU 2015.

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

    

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

   Kontakt:

   Katarzyna Gójska
   e-mail: kgojska@medium.media.pl
   tel. kom. 536 237 562

   Zapraszamy również do lektury książki!

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer NieruchomościEkspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.