Rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali. Prawo, orzecznictwo, praktyka

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 8 lutego 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ustalanie opłat i planu gospodarczego w czasie pandemii. Czy bez uchwały w tej sprawie można obciążać właściciela lokalu? Prawo, orzecznictwo, praktyka
 2. Rodzaje opłat należnych od właścicieli. Jaka jest ich podstawa prawna? Jaki jest termin płatności opłat miesięcznych za media?
 3. Jak ustalać opłaty w wypadku współwłasności hali garażowej? Kto odpowiada za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego?
  3.1Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
  3.2. Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki
 4. Rozrachunki w trakcie roku, w tym z byłym właścicielem lokalu, także ze spadkobiercą
 5. Sprawozdanie finansowe wspólnoty i wynik finansowy za rok obrachunkowy
  5.1. Warunki przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w czasie pandemii
  5.2. Czyj jest wynik finansowy za rok obrachunkowy i jak go rozliczać?
  5.3. Czy bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego można rozliczyć nadwyżkę bilansową za rok obrachunkowy?
  5.4. Rozliczenie finansowe wyniku finansowego za rok obrachunkowy
  5.5. Rozliczenie straty bilansowej za rok obrachunkowy
  5.6. Korekta sprawozdania finansowego a rozliczenia
 6. Podstawa opłat za media z tytułu dostawy mediów do ich lokali – po zmianie prawa, w tym prawa energetycznego
  6.1. Podstawa prawna opłat za media – jak je kalkulować, ustalać, zatwierdzać
  6.2. Dostawa mediów do lokali jako świadczenie cywilne wspólnoty. Jak dokumentować dostawę mediów do lokali właścicieli?
  6.3. Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT?
  6.4. Omówienie skutków zmian prawa energetycznego dla warunków ustalania opłat
 7. Regulamin rozliczeń mediów w budynkach wielomieszkaniowych, a rozrachunki z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli
  7.1. Czy podstawę rozliczeń może stanowić wyłącznie regulamin rozliczeń mediów?
  7.2. Jaki jest termin płatności opłat miesięcznych za media?
  7.3. Dostosowanie regulaminu do nowych przepisów art. 45a pr. en.
  7.4. Metodyki rozliczeń świadczenia, dostawy mediów do lokali
 8. Aspekty podatkowe wywołane dostawą mediów do lokali
  8.1. Aspekty podatkowe w podatku VAT
  8.2. Aspekty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych
  8.3. Faktury korygujące po zmianie ustawy VAT, w danym roku i po roku
 9. Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali za zwrot wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w trakcie i po roku
 10. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę – jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
 11. Czy właściciel lokalu ma prawo do roszczeń o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym? Rozrachunki w sytuacji ustania bytu prawnego wspólnoty

 

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT)  dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


   Kontakt:
   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74 tel.
   kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    

   Polecamy również NOWOŚĆ WYDAWNICZĄ

    

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.