Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielem lokalu wyodrębnionego. Prawo, orzecznictwo, praktyka

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 13 maja 2021

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie istoty zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
 2. Stosowanie przepisów art. 241, art. 26 i art. 27 ust. 2 u.sm. Czy zarząd powierzony ma charakter obligatoryjny? Stosowanie ww. przepisów w czasie pandemii
 3. Działanie spółdzielni w warunkach art. 241u.s.m. Warunki podjęcia uchwały w spr. stosowania do zarządu nieruchomością wspólną ustawy o własności lokali. Czy w warunkach zarządu powierzonego właściciele mogą powierzyć zarząd innemu podmiotowi?
 4. Jak interpretować przepisy art. 24 1 ust. 6 u.s.m., że: „Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy”
 5. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu
 6. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną po przejęciu zarządu przez wspólnotę mieszkaniową? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali; czy występuje sprzeczność ustaw?
 7. Aspekty bilansu spółdzielni mieszkaniowej w świetle rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych
 8. Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po ustaniu członkostwa
 9. Przepisy ustawy o rachunkowości a kwestia funduszy.  Kto staje się właścicielem środków funduszy i jak to stosować? Co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza „zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości”?
 10. Rozrachunki z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej
 11. Aspekt prawny i finansowy uprawnień zarządcy obiektu budowlanego i inwestora do realizacji zamierzeń budowlanych dot. nieruchomości wspólnej
 12. Analiza skutków prawnych, finansowych i podatkowych nowych przepisów o rozrachunkach z właścicielami lokali
 13. Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową dla wspólnoty mieszkaniowej według PKWIU 2015

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  CEL SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie dokonywania rozrachunków spółdzielni mieszkaniowych z właścicielami lokali wyodrębnionych w aspekcie przepisów art. 241, art. 26 i art. 27 ust. 2 u.sm. oraz najnowszego orzecznictwa, wraz ze wskazówkami metodycznymi.

  Podczas szkolenia omówione zostaną specyfika rozrachunków oraz skutki finansowe, podatkowe, a także rachunkowe dla spółdzielni mieszkaniowej.

  GRUPA DOCELOWA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych firm usługowych, biur rachunkowych, także dla zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     szkolenia@medium.media.pl
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.