Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 8 września 2020

MIEJSCE: Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka

1.1. Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

1.2. Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie]. Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali? 

1.3. Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego

2. Kto odpowiada za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego? Prawo, orzecznictwo, praktyka

2.1Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty? 

2.2. Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki

3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019. Prawo, orzecznictwo, praktyka

3.1. Jak traktować wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31. marca 2020 r. nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

3.2. Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi

3.3. Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności

3.4. Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

4. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów

4.1. Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali? 

4.2. Dlaczego przy takich czynnościach obowiązują przepisy ustawy VAT?

5. Regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli 

5.1. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali

5.2. Czy podstawę obciążenia może stanowić regulamin rozliczeń mediów?

6. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w trakcie roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe

7. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi

8. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównych i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakiej podstawie doliczać odsetki za zwłokę? 

8.1. Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności?

8.2. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?

9. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowych, o podział tzw. funduszu remontowego?

10. Kto odpowiada z mocy prawa za rozrachunki z właścicielami lokali?

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

9:00-9:30 – Rejestracja Uczestników

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia

10:45-11:00 – Przerwa kawowa

11:00-12:00 – Kontynuacja szkolenia

12:00-12:30 – Przerwa obiadowa

12:30-15:00 – Kontynuacja szkolenia

15:00-15:30 – Pytania Uczestników

15:30 – Zakończenie szkolenia

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu szeroko pojętych rozrachunków z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych tą tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali (w tym PKP, WAM, spółek i uczelni wyższych), a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do rozliczenia wyniku finansowego za rok 2019, opierając się na przepisach dotyczących rozrachunków we wspólnotach.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Edyta Reda
    ereda@medium.media.pl
    22 512 60 51

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.