„Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 27 listopada 2019 r., 9:30 – 16:30

MIEJSCE:  Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dowody źródłowe w działalności wspólnoty oraz zasady, metody prowadzenia ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

2. Standardy rozrachunków z różnych tytułów w warunkach działania wspólnoty, w tym z tytułu mediów, po zmianie prawa i orzecznictwa

3. Co nie może być zaliczone do kosztów zarządu?

4. Przykładowe operacje księgowe. Kontrola obrotów i sald w trakcie roku obrachunkowego

5. Specyfika i podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej

6. Kto jest odpowiedzialny z mocy prawa za prawidłowość sprawozdania finansowego, zarząd, zarządca, księgowy?

7. Zamykanie kont na moment bilansowy. Zamknięcie wstępne i jego skutki

8. Wzór sprawozdania finansowego (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa dla właścicieli)

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki

10. Treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

10.1. Skutki uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia

10.2. Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty. Korekta dla celów rachunkowych i podatkowych

10.3. Zdarzenia i operacje, które wystąpiły przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu

11. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i jego rozliczanie. Aspekty prawne, księgowe i finansowe rozliczeń.

12. Rozrachunki publiczno-prawne i zmiany w podatkach:

 • w podatku dochodowym
 • w podatku VAT
 • w tzw. podatku śmieciowym

13. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego

  14. Obsługa podatkowa wspólnoty – czy księgowa z firmy zarządzającej może ponosić odpowiedzialność karną z mocy prawa za uszczuplenie podatków przez wspólnotę?

  15. Omówienie skutków zmiany ustawy o własności lokali dla obowiązków – z mocy prawa – wybranego zarządu

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  CEL SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych, sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

  GRUPA DOCELOWA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych tą tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali (w tym PKP, WAM, spółek i uczelni wyższych), a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

  Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

  METODY SZKOLENIOWE:

  Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

  LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

  KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu ( 1 osoba),
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
   • serwis kawowy,
   • lunch.

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Edyta Reda
   ereda@medium.media.pl
   22 512 60 51

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.