Standardy sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej. Jak podejmować uchwały głosując w formie elektronicznej lub za pomocą kart do głosowania?

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 2 lutego 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy obsługi księgowej i podatkowej przez firmę usługową w świetle prawa i orzecznictwa – po zmianie PKWiU.
 2. Podstawa prawna ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach małej i dużej wspólnoty. Kto odpowiada za mocy prawa za rachunkowość wspólnoty? Prawo, orzecznictwo.
 3. Metodyka ustalania i rozliczania kosztów, w tym kosztów pośrednich.
 4. Zakres uchwały właścicieli w sprawie przyjęcia zasad ewidencji rachunkowej wspólnoty. Prawo, orzecznictwo.
 5. Zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty, działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej. Dowody źródłowe wspólnoty mieszkaniowej. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.
 6. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku 2020 – krok po kroku. Obroty i salda kont ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej – w toku roku oraz na moment bilansowy. Co zrobić, gdy brak uchwały za rok 2019?
 7. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Co z bilansem otwarcia, gdy rok 2019 nie został zatwierdzony? Wzór sprawozdania – kto ustala? Rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w warunkach małej i dużej wspólnoty.
 8. Wynik finansowy za rok obrachunkowy, nadwyżka bilansowa, strata bilansowa. Warunki rozliczania wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo) z właścicielami lokali. Podstawa prawna rozliczenia nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej z właścicielami lokali.
 9. Rozliczenie wyniku finansowego a kwestie księgowe i podatkowe. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego/lat poprzednich?
 10. Nowe obowiązki zwykłego podatnika oraz podatnika VAT czynnego od 1.10.2020 r.
 11. Nowe obowiązki podatkowe i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.
 13. Zasady rozrachunków wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu:
 • na świadczeniu cywilnym – dostawy mediów do lokali;
 • na cywilnym obciążeniu z tyt. zwrotu wydatków na „podatek śmieciowy”

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  CEL SZKOLENIA:

  Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie obsługi księgowo-podatkowej wspólnoty mieszkaniowej, jako podmiotu, który nie tylko wykonuje działalność statutową, ale także występując w obrocie gospodarczym, kupuje towary i usługi oraz sprzedaje lub odsprzedaje, i jest podatnikiem z pełnymi konsekwencjami w zakresie prawa podatkowego i kodeksu karnego skarbowego.

  Czy wiesz, że w rozumieniu art. 3 Ordynacji podatkowej ewidencja rachunkowa wspólnoty jest księgą podatkową wspólnoty? Powstaje też pytanie, jak jest podstawa prawna świadczenia usługi polegającej na obsłudze księgowo-podatkowej, jakie obowiązuje w takim wypadku PKWIU, jakie GTU?

  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  Uczestnicy szkolenia pogłębią lub zaktualizują swoją wiedzę nt. prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty, sprawozdawczości finansowej, rozrachunków z właścicielami lokali oraz rozrachunków publiczno-prawnych z organami podatkowymi, według najnowszego prawa od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

  GRUPA DOCELOWA:

  • firmy zarządzające, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS;
  • biura rachunkowe;
  • zarządy wspólnot;
  • pracownicy urzędów gmin oraz innych podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, w tym PKP, WAM, spółek i uczelni wyższych;
  • osoby zainteresowane tą tematyką

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań – wykładowca udziela odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania oraz odnosi się do komentarzy uczestników szkolenia. Szkolenie odbywa się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting, uczestnicy komentują i zadają pytania za pośrednictwem chatu.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     [email protected]
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Edyta Reda
     [email protected]
     22 512 60 51

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.