Warsztaty wyboru optymalnej metody i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania mediów

Szkolenie HYBRYDOWE – warsztaty stacjonarnie odbywać się będą w Warszawie oraz w czasie rzeczywistym online

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny

TERMIN: 25 listopada 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-16.00 (w tym przerwa kawowa i obiadowa)

Rejestracja: od godz. 8.00

Uwaga: Organizator nie zapewnia komputerów do udziału w szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA*:

I. CZTERY KROKI DO SUKCESU – ROZLICZENIE MEDIÓW

1. Prawo nie działa wstecz
2. Kodeks cywilny
3. Kodeks karny
4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych
5. Podział kosztów wg źródeł ciepła
6. Związek lokalu z częścią wspólną
7. Zapotrzebowanie na ciepło
8. Zakres temperatury w pomieszczeniach
9. Wytwórca ciepła interpretacja URE

II. REGULAMIN ROZLICZENIA MEDIÓW 2023

1. Podstawy prawne
2. Słowniczek:

 • abonament
 • awaria wodna
 • bonifikata za niedogrzanie
 • budynek lub grupa budynków
 • części wspólne
 • dostawca ciepła
 • jednostka pomiarowa
 • korekta rozliczenia
 • koszty całkowite zakupu
 • koszty dostawy wody
 • koszty odprowadzenia ścieków
 • legalizacja ponowna urządzenia
 • logoterma
 • lokal nieopomiarowany
 • metoda rozliczania kosztów ciepła
 • metoda rozliczenia kosztów wody
 • nadpłata
 • niedopłata
 • odbiorca ciepła
 • odbiorca ciepła URE
 • odbiorca ścieków
 • odbiorca wody
 • odczyt zużycia
 • okres rozliczeniowy
 • okres użytkowania
 • odszkodowanie
 • opłacalność zdalnego odczytu
 • podział kosztów ciepła
 • odział wody na c.w.u. i z.w.
 • przeciętny podział wody na c.w.u. i z.w.
 • podzielnik kosztów
 • powierzchnia budynku
 • powierzchnia grzewcza lokalu
 • reklamacja rozliczenia
 • rozliczenie okresowe
 • rozliczenie szacunkowe
 • rozliczenie wody nieopomiarowanej
 • sezon grzewczy
 • sezon nie grzewczy
 • średnia ilość osób
 • stawka c.o.
 • stawka c.w.u.
 • techniczna możliwość zdalnego odczytu
 • termin wykonania rozliczenia
 • rozliczający
 • uchyb
 • urządzenie pomiarowe
 • użytkownik lokalu
 • współczynniki wyrównawcze
 • wyznaczanie kosztu min / max
 • wymiana urządzenia
 • zakres informacji
 • zaliczka
 • zasób lokalowy
 • zużycie średnie c.o.
 • zużycie wody
 • zużycie średnie w.w.
 • zużycie c.w.u.
 • zużycie utraconej wody

III. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA

1. Podział kosztów ciepła:

 • podział kosztów zakupu ciepła
 • wysokość kosztów stałych zakupu ciepła
 • podział kosztów na c.o. i c.w.u.
 • podział kosztów na części wspólne

2. Zużycie c.o. i c.w.u.:

 • zużycie w lokalach c.w.u.
 • zużycie w lokalach c.o.

3. Stawki:

 • stawka kosztu stałego
 • stawka c.w.u.
 • stawka c.o. części wspólnych
 • stawka c.o. lokali

4. Rozliczenie lokalu:

 • koszt stały
 • koszt c.w.u.
 • koszt c.o. wspólny
 • koszt c.o.

5. Zasady ogólne:

 • opłacalność zdalnego odczytu
 • zasady ogólne – okres legalizacji
 • zasady ogólne – udostępnienie lokalu
 • zasady ogólne – średnia wartość zużycia
 • zasady ogólne – informacje o rozliczeniu
 • zasady ogólne – zgłoszenie niedogrzania lokalu
 • zasady ogólne – dochodzenie odszkodowania
 • zasady ogólne – określenie terminu rozliczenia
 • zasady ogólne – termin wnoszenia zaliczek
 • zasady ogólne – rozliczenie różnicy zaliczek z należnością
 • zasady ogólne – zasady zgłaszania reklamacji
 • zasady ogólne – prawo do korygowania rozliczenia

IV. ZASADY ROZLICZANIA WODY

1. Podział kosztów wody
2. Zużycie wody w lokalach:

 • zużycie dostarczonej wody
 • woda do podlewania ogródków

3. Rozliczenie lokalu a. abonament na lokal:

 • wody do lokalu
 • uchybu do lokalu

4. Rozliczenia uchybu
5. Koszty utraconej wody wskutek awarii
6. Zasady ogólne – wyliczenie ilości utraconej wody
7. Prawo do korygowania rozliczenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

METODY SZKOLENIOWE: Warsztaty hybrydowe – stacjonarnie i online

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział stacjonarny:

 • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 740 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Udział online:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*

    

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w  ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.