Warunki zatwierdzenia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz jej zeznania podatkowego CIT-8 – po zmianie prawa

 

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN:  27 lutego 2024 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

PROGRAM

1. Zamknięcie roku w ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego i obowiązki zarządu

2.1. Struktura sprawozdania finansowego wspólnoty, rachunek wyników, bilans

2.2. Obowiązek członków zarządu wspólnoty – przyjęcie sprawozdania finansowego

2.3. Obowiązek zarządu wspólnoty – procedowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i jego wyniku finansowego oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej na przyszły GZM

 

3. Specyfika rozliczenia rocznego z właścicielami lokali z różnych tytułów, w tym z opłat za media

 

4. Zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego

4.1. Sposoby ustalania zaliczek na podatek dochodowy

4.2. Zaliczki miesięczne, zaliczki kwartalne

4.3. Czy zaniżenie zaliczki na podatek jest zaległością podatkową i kto za to odpowiada?

4.4. Czy wspólnota jako podatnik odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?

 

5. Przychody podatkowe oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

5.1. Przychody podatkowe, podejście kasowe z działalności statutowej, oraz podejście memoriałowe ze sprzedaży towarów i usług

5.2. Data powstania przychodu podatkowego

5.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych

5.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży w trakcie roku i po roku oraz jej skutki

5.5. Data powstania przychodu podatkowego

5.6. Negatywny katalog przychodów podatkowych

 

6. Koszty uzyskania przychodów oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

6.1. Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami

6.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji

6.3. Korekta KUP w trakcie roku i po roku

6.4. Przedawnienie wierzytelności podatnika, wydatki rozliczane w czasie

6.5. Negatywny katalog KUP; czego nie można zaliczyć do KUP?

 

7. Dochód podatkowy a strata podatkowa

7.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej

7.2. Metodyka ustalania dochodu podatkowego z różnych źródeł

7.3. Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty

7.4. Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny

7.5. Rozliczanie straty podatkowej

 

8. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego

8.1. Warunki zwolnienia z art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p., prawo, orzecznictwo

8.2. Pułapki dot. art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.

8.3. Obowiązek korekty podatkowej – art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.

 

9. Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?

 

10. Zeznanie podatkowe CIT-8 oraz rozrachunki z organem

10.1. Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika

10.2. Rozrachunki publicznoprawne, aspekty księgowe rozrachunków.

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

Kontakt:

Kamil Piekut
kpiekutszkolenia@medium.media.pl
tel. kom. 536 184 159

 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Zapraszamy również do lektury książki!

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.