Windykacja i ochrona danych osobowych

 

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny i Zbigniew Jaros 

TERMIN:  22 czerwca 2023 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM

MODUŁ I – PRAKTYKA DOBREJ WINDYKACJI

Panel 1

 1. cykle należności
 2. przyczyny zadłużenia
 3. dług, a roszczenie
 4. definicja dłużnika i długu
 5. co oznacza wierzytelność i zobowiązanie
 6. strony wierzytelności
 7. postępowanie windykacyjne
 8. rodzaje egzekucji i tytułów
 9. zobowiązanie niezupełne
 10. uprawnienie wierzyciela
 11. źródła zobowiązania
 12. roszczenie i jego geneza
 13. rodzaje roszczeń
 14. dochodzenie roszczenia
 15. roszczenie formalne i procesowe
 16. przedawnienie roszczenia
 17. okresy przedawnienia
 18. bieg przedawnienia
 19. zawieszenie biegu przedawnienia
 20. przerwanie przedawnienia
 21. wstrzymanie zakończenia
 22. zakończenie biegu przedawnienia
 23. odsetki za zwłokę
 24. ochrona przed dłużnikiem
 25. właściwości sądu
 26. postępowanie sądowe
 27. definicja i schemat windykacji
 28. rodzaje i podział windykacji
 29. narzędzia windykacji
 30. świadczenia w ramach długu
 31. ustalenia w ramach ugody
 32. zastaw sądowy
 33. zgłoszenie zastawu sądowego
 34. depozyt sądowy
 35. depozyt sądowy
 36. ujawnienie majątku
 37. przystąpienie do ugody
 38. pomyłki w rozliczeniach
 39. należności uboczne
 40. zwrot korzyści
 41. orzeczenie sądowe
 42. tytuł wykonawczy

Panel 2

 1. mapa procesu
 2. algorytm podstawowy
 3. ustalenie dłużnika
 4. monit przypominający
 5. wezwanie do zapłaty
 6. wezwanie przedsądowe
 7. pozew sądowy
 8. klauzula wykonalności
 9. egzekucja komornicza

Panel 3

 1. błąd 1 – weryfikacja danych
 2. błąd 2 – wyłudzenie informacji
 3. błąd 3 – zastraszanie dłużnika
 4. błąd 4 – niepotrzebna dyskusja
 5. błąd 5 – nękanie dłużnika
 6. umorzenie i pokrzywdzenie
 7. kontakt z prawdo podobnym dłużnikiem
 8. komunikacja z dłużnikiem
 9. rejestracja informacji
 10. konsekwentność działania
 11. pomoc specjalistyczna
 12. pomoc prawna
 13. działania niedozwolone
 14. ochrona dóbr osobistych
 15. orzecznictwo sądowe
 16. umiar w działaniach windykacyjnych

MODUŁ II – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONA KONSUMENTA

Panel 1 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. nadawanie uprawnień do przetwarzania danych
 2. podstawowe akty prawne
 3. zmiany w ochronie danych osobowych
 4. cechy informacji
 5. administrator danych osobowych
 6. ochrona kryptograficzna
 7. zasady RODO
 8. podstawowe definicje
 9. definicje RODO
 10. rodzaje danych osobowych
 11. dane osobowe
 12. zarządzanie danymi osobowymi
 13. przetwarzanie danych osobowych
 14. dane osobowe zwykłe
 15. dane wrażliwe RODO
 16. dopuszczalność przetwarzania danych wrażliwych
 17. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 18. informacje chronione
 19. przetwarzanie danych przez pracodawcę
 20. podmioty zobowiązane do ochrony danych
 21. podmioty zwolnione z ochrony danych
 22. obowiązki administratora danych osobowych
 23. wyznaczenie inspektora danych osobowych
 24. kwalifikacja inspektora danych osobowych
 25. zadania inspektora danych osobowych
 26. przesłanki legalności – polityka bezpieczeństwa
 27. dane wrażliwe
 28. rejestr czynności przetwarzania
 29. udostępnianie danych osobowych
 30. uchybienia ustawowe
 31. prezes urzędu ochrony danych osobowych
 32. odwołanie prezesa urzędu

Panel 2 – OCHRONA KONSUMENTA

 1. naruszenie interesów konsumentów
 2. zawiadomienie o naruszeniu
 3. wyłączenia odpowiedzialności konsumenta
 4. naruszenia interesu konsumenta
 5. konsument i przedsiębiorca
 6. przesłanki klauzul niedozwolonych
 7. ryzyko posiadania klauzuli abuzywnej
 8. klauzule abuzywne – Kodeks cywilny
 9. klauzule abuzywne
 10. niedozwolone postanowienia umowne
 11. rejestr klauzul abuzywnych

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

   Kontakt: szkolenia@medium.media.pl

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.