Wybór optymalnej metody i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania mediów – edycja 2023

Szkolenie ONLINE

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny

TERMIN: 25 maja 2023

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie przerwy)

Rejestracja: od godz. 8.00

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. CZTERY KROKI DO SUKCESU – ROZLICZENIE MEDIÓW

1. Prawo nie działa wstecz
2. Kodeks cywilny
3. Kodeks karny
4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych
5. Podział kosztów wg źródeł ciepła
6. Związek lokalu z częścią wspólną
7. Zapotrzebowanie na ciepło
8. Zakres temperatury w pomieszczeniach
9. Wytwórca ciepła interpretacja URE

II. REGULAMIN ROZLICZENIA MEDIÓW

1. Podstawy prawne
2. Słowniczek:

 • abonament
 • awaria wodna
 • bonifikata za niedogrzanie
 • budynek lub grupa budynków
 • części wspólne
 • dostawca ciepła
 • jednostka pomiarowa
 • korekta rozliczenia
 • koszty całkowite zakupu
 • koszty dostawy wody
 • koszty odprowadzenia ścieków
 • legalizacja ponowna urządzenia
 • logoterma
 • lokal nieopomiarowany
 • metoda rozliczania kosztów ciepła
 • metoda rozliczenia kosztów wody
 • nadpłata
 • niedopłata
 • odbiorca ciepła
 • odbiorca ciepła URE
 • odbiorca ścieków
 • odbiorca wody
 • odczyt zużycia
 • okres rozliczeniowy
 • okres użytkowania
 • odszkodowanie
 • opłacalność zdalnego odczytu
 • podział kosztów ciepła
 • odział wody na c.w.u. i z.w.
 • przeciętny podział wody na c.w.u. i z.w.
 • podzielnik kosztów
 • powierzchnia budynku
 • powierzchnia grzewcza lokalu
 • reklamacja rozliczenia
 • rozliczenie okresowe
 • rozliczenie szacunkowe
 • rozliczenie wody nieopomiarowanej
 • sezon grzewczy
 • sezon nie grzewczy
 • średnia ilość osób
 • stawka c.o.
 • stawka c.w.u.
 • techniczna możliwość zdalnego odczytu
 • termin wykonania rozliczenia
 • rozliczający
 • uchyb
 • urządzenie pomiarowe
 • użytkownik lokalu
 • współczynniki wyrównawcze
 • wyznaczanie kosztu min / max
 • wymiana urządzenia
 • zakres informacji
 • zaliczka
 • zasób lokalowy
 • zużycie średnie c.o.
 • zużycie wody
 • zużycie średnie w.w.
 • zużycie c.w.u.
 • zużycie utraconej wody

III. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA

1. Podział kosztów ciepła:

 • podział kosztów zakupu ciepła
 • wysokość kosztów stałych zakupu ciepła
 • podział kosztów na c.o. i c.w.u.
 • podział kosztów na części wspólne

2. Zużycie c.o. i c.w.u.:

 • zużycie w lokalach c.w.u.
 • zużycie w lokalach c.o.

3. Stawki:

 • stawka kosztu stałego
 • stawka c.w.u.
 • stawka c.o. części wspólnych
 • stawka c.o. lokali

4. Rozliczenie lokalu:

 • koszt stały
 • koszt c.w.u.
 • koszt c.o. wspólny
 • koszt c.o.

5. Zasady ogólne:

 • opłacalność zdalnego odczytu
 • zasady ogólne – okres legalizacji
 • zasady ogólne – udostępnienie lokalu
 • zasady ogólne – średnia wartość zużycia
 • zasady ogólne – informacje o rozliczeniu
 • zasady ogólne – zgłoszenie niedogrzania lokalu
 • zasady ogólne – dochodzenie odszkodowania
 • zasady ogólne – określenie terminu rozliczenia
 • zasady ogólne – termin wnoszenia zaliczek
 • zasady ogólne – rozliczenie różnicy zaliczek z należnością
 • zasady ogólne – zasady zgłaszania reklamacji
 • zasady ogólne – prawo do korygowania rozliczenia

IV. ZASADY ROZLICZANIA WODY

1. Podział kosztów wody
2. Zużycie wody w lokalach:

 • zużycie dostarczonej wody
 • woda do podlewania ogródków

3. Rozliczenie lokalu a. abonament na lokal:

 • wody do lokalu
 • uchybu do lokalu

4. Rozliczenia uchybu
5. Koszty utraconej wody wskutek awarii
6. Zasady ogólne – wyliczenie ilości utraconej wody
7. Prawo do korygowania rozliczenia

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

    

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 85
   tel. kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.