„Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym”

PROWADZĄCY: Michał Substyk

TERMIN: 20 listopada 2019, 9:30 – 16:30

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

1. ustawa Prawo budowlane,
2. obowiązki właściciela i zarządcy,
3. sankcje karne.

II. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) roczne i pięcioletnie,
b) pozostałe,
2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

III. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej oraz kontroli instalacji gazowej,
3. struktura i zawartość protokołu kontroli.

IV. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

1. podstawa prawna,
2. cel prowadzenia Książki obiektu budowlanego,
3. omówienie zawartości Książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
c) gdzie wpisywać kontrole niewyszczególnione w KOB,
d) jak prowadzić dokumentację techniczną,
e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia Książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków,
 • zasady rejestracji dokumentacji związanej z robotami remontowymi w KOB.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB.
• Wyjaśnione zostanie, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
• Przeanalizowana zostanie dokumentacja – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB – omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
• Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
• Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uczestnicy będą mieli szansę uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące prowadzenia KOB.

METODY SZKOLENIOWE: wykłady z elementami zajęć warsztatowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
   • serwis kawowy,
   • lunch.

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   [email protected]
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Edyta Reda
   [email protected]
   22 512 60 51

   Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.