Zeznanie podatkowe CIT-8 w praktyce wspólnot mieszkaniowych

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 23 marca 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA 

   1. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik – nowe rygory wobec podatnika, zarządu oraz księgowego
   2. Ewidencja podatkowa księgą podatkową podatnika – wspólnoty [art. 3 O.p.]
    • Księga podatkowa a ewidencje rachunkowa – podstawa prawna
    • JPK na żądanie z księgi podatkowej podatnika – czy dotyczy także wspólnoty?
    • Jak prowadzić ewidencję podatkową, by na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
    • Czy obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej obejmuje także małe wspólnoty?
    • Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej w trakcie roku, gdy wspólnota w trakcie roku nie płaci zaliczek na podatek dochodowy?
    • Kto odpowiada za prowadzenie ewidencji podatkowej – wspólnota, jej zarząd czy księgowy z firmy usługowej? Rygory i sankcje
    • Czy zlecając obsługę podatkową, wspólnota powinna zawrzeć umowę? Jeśli tak to jaką?
   3. Metodyka płacenia zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego
    • Sposoby ustalania zaliczek na podatek dochodowy
    • Zaliczki miesięczne, zaliczki kwarta
    • Czy zaniżenie zaliczki na podatek wywołuje zaległość podatkową i kto za to odpowiada?
    • Jak rozumieć przepisy w warunkach wspólnoty, że podatnik odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?
   4. Przychody podatkowe oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty
    • Przychody podatkowe, podejście kasowe z dz. statutowej oraz podejście memoriałowe ze sprzedaży towarów i usług
    • Data powstania przychodu podatkowego
    • Negatywny katalog przychodów podatkowych
    • Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży towarów i usług w trakcie roku i po roku oraz jej skutki
    • Data powstania przychodu podatkowego
    • Negatywny katalog przychodów podatkowych
   5. Koszty uzyskania przychodów oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty
    • Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami
    • Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji
    • Negatywny katalog kosztów podatkowych
    • Korekta KUP w trakcie roku i po roku
    • Przedawnienie wierzytelności podatnika
    • Wydatki inwestycyjne rozliczane w czasie
    • Nowe rygorystyczne przepisy, czego nie możesz zaliczyć do KUP
   6. Dochód podatkowy a strata podatkowa 
    • Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej
    • Metodyka ustalania dochodu podatkowego z różnych źródeł
    • Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty
    • Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny
   7. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wspólnot mieszkaniowych
    • Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z dotacji, dopłaty
    • Aspekty zwolnienia przedmiotowego dochodu podatkowego pochodzącego z tzw. GZM
    • Jak ustalić przychody podatkowe z GZM oraz odpowiadające im KUP?
    • Co orzecznictwo NSA zalicza do GZM, a czego nie zalicza do GZM? Czy nadwyżka na mediach może być zaliczona na przyszły GZM?
    • Jaki jest warunek zwolnienia przedmiotowego od podatku? Czy znasz pułapki dot. korekty rozliczeń w związku z art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.?
   8. Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?Co zrobić, gdy na źródle wolnym od podatku poniesiono stratę, tzw. stratę na GZM? Jak i kiedy ją rozliczać?
   9. Zeznanie podatkowe CIT-8 
    • Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika
    • Strata podatkowa i możliwości odliczenia od dochodu
    • Przygotowanie do zeznania podatkowego CIT-8
    • Zasady korekty zeznania podatkowego CIT-8
    • Kto i w jakiej formie składa CIT-8?
    • Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków
    • Korekta rozrachunków w związku z art. 25 ust. 4 ustawy
   10. Rozliczenia podatkowe w CIT-8 po ustaniu bytu prawnego wspólnoty mieszkaniowej a interpretacje podatkowe 
    • Czy po ustaniu bytu prawnego właściciel wspólnoty powinni się rozliczyć z organem podatkowym?
    • Czy organ podatkowy w ramach postępowania może egzekwować zobowiązanie podatkowe od właścicieli lokali?

   METODY SZKOLENIOWE: 

   Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

   KOSZT UCZESTNICTWA

    • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
    • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

    • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
    • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
    • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     szkolenia@medium.media.pl
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

      

     Polecamy również NOWOŚĆ WYDAWNICZĄ

      

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.