Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości.

Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek:

  • „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”,
  • „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”,
  • „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,
  • „Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Książki dostępne są w Księgarni Technicznej.

Szkolenia:

„Istotne zmiany w prawie w 2019 r. Szkolenie dla zarządców nieruchomości”

– „Wspólnota mieszkaniowa a VAT oraz JPK”

„Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego po zmianie prawa”

„ABC Zarządu nieruchomością: zarząd własny, zlecony, powierzony, sądowy. Prawo, orzecznictwo, praktyka”

„Rewolucyjne zmiany w obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych”