Eugenia Śleszyńska

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców
nieruchomości. Autorka wielu publikacji oraz książek o tematyce
prawnej, podatkowej i finansowej podmiotów działających na rynku
nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym przede wszystkim wspólnotami mieszkaniowymi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Witold Malinowski

Inżynier mechanik/elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawodowo, jako przedsiębiorca, jest związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publicznymi. Zaangażowany w działalność szkoleniową, zwłaszcza w zakresie technicznego utrzymania obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Stella Brzeszczyńska

Prawnik i doradca podatkowy. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości. Jest doświadczonym wykładowcą, prowadzi wykłady na SGH oraz liczne szkolenia dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla zarządców nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Grzegorz Abramek

Prawnik i członek Rady Nadzorczej Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Współpracuje z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z regionalnymi związkami rewizyjnymi w Krakowie, Lublinie i Toruniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa KUL. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Piotr Pałka

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>