Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – Marian Banacki, Andrzej Bondyra

Zapytaj o najbliższy termin – Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa – jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad? – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym

Zapytaj o najbliższy termin – Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie

Zapytaj o najbliższy termin – Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa

Zapytaj o najbliższy termin – Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

Zapytaj o najbliższy termin – Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających

Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej a w warunkach spółdzielni mieszkaniowej

Zapytaj o najbliższy termin – Istotne zmiany w prawie w 2019 r.

Zapytaj o najbliższy termin – Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

Zapytaj o najbliższy termin – Procedury w zarządzaniu nieruchomością, w tym, jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin – Wspólnota mieszkaniowa a VAT oraz JPK – nowe szkolenie

Zapytaj o najbliższy termin – Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego po zmianie prawa

Zapytaj o najbliższy termin – Walne zgromadzenia 2018 i zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin – ABC Zarządu nieruchomością: zarząd własny, zlecony, powierzony, sądowy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczenia podatkowe wspólnot i spółdzielni w 2016 roku

Zapytaj o najbliższy termin –Rewolucyjne zmiany w obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych